Genesis 5:21-24 (HSV) Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.

 

Wandelen met GodVanaf de startzondag zijn we in de diensten bezig geweest met het thema “wandelen met Jezus…wie volgt?” Bij de voorbereidingen valt dan ineens op hoeveel er in de bijbel wordt gewandeld ! Voor een gemeente van Jezus Christus is dat eigenlijk ook wel logisch omdat ons geloof in Handelingen regelmatig “de Weg” wordt genoemd (bv. Hand 9:2) Maar wat is nu dat wandelen?

Als je aan wandelen denkt komen er verschillende gedachten bij mij boven. Wandelen is ontspannend. Zeker in onze jachtige wereld, waar alles snel en sneller moet. Wandelen is onthaasten. Er worden steeds weer nieuwe routes uitgestippeld voor mensen die van doelgerichte wandeltochten houden. Dan kun je alle rust genieten van het mooie natuurschoon waar je langs komt. Wandelen als kind met je vader en moeder, zomaar naar de eendjes in de vijver. Misschien denk je er wel aan terug, aan je kinderjaren. Onbezorgd en ontspannen. Wandelen is ook in gesprek zijn met elkaar. Al wandelend laat je vaak meer los dan in een huiskamer om de tafel. Wie heeft er niet al wandelend zijn hart wel eens uitgestort tegenover iemand met wie je op weg bent ? Je komt nader tot elkaar. Sterker nog…voor mij persoonlijk is een wandeling bepalend geweest in mijn keuze voor Jezus en het aanvragen van de doop!

Van Henoch lezen we in Genesis 5 twee keer dat hij wandelde met God. Dat kenmerkte blijkbaar zijn leven. Van alle anderen die in dat hoofdstuk worden genoemd wordt verteld dat ze geboren worden, zoveel jaar leefden en dan stierven. Maar bij Henoch staat er iets totaal anders. Hij wandelde met God, en was niet meer, want God nam hem weg. Fascinerend vind ik!
Het “wandelen” van Henoch met God is een uitdrukking die betekent dat hij een nauwe relatie heeft met God. Zijn naam spreekt daar ook van. De “toegewijde” betekent het letterlijk. Hij is toegewijd aan God. Leeft tot eer van God. Houdt in alle dingen rekening met God. Daar kunnen wij al veel van leren. Het is ook een hele eer om met God te wandelen. Wandelen met een voornaam persoon hier op aarde zouden we al geweldig vinden. Een hele eer om bijvoorbeeld met de koning of de koningin te mogen wandelen. Wat zouden we er vol van zijn! Maar wandelen met God is van een veel hogere orde. Het is best bijzonder dat mensen met God mogen wandelen ook na de zondeval. Van huis uit, zoals we geboren zijn is er een diepe kloof tussen God en ons door de zonde. Maar God heeft in Christus de kloof overbrugd. Bethlehem, Golgotha, het Open Graf. Zo heeft Jezus de relatie hersteld tussen God en ons.

In Hebreeën 11 : 5 staat dat hij God behaagde. Dat betekent niet dat hij door eigen verdienste de hemel verdiende. Nee, wel dit. Een vader en een moeder hebben er een behagen in, plezier in, als hun zoon of dochter wandelt in het spoor van de christelijke opvoeding. Zo heeft God er vreugde in als wij wandelen met Hem, als we leven tot Zijn eer. Geweldig als je de liefde van God, die altijd de eerste is in je leven, mag beantwoorden met wederliefde. Dan is er vreugde in de hemel, ook vreugde bij diegenen die je hebben opgevoed in het christelijk geloof. Vreugde als je ziet dat de vonk overslaat.
Er staat nog iets bijzonders van Henoch. Hij is niet gestorven zoals de anderen in Genesis 5. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Zijn graf bleef leeg. Net als Elia werd hij opgenomen in de hemel. Ik denk hier aan de woorden van Jezus gesproken bij het graf van Lazarus: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Voor elk mens die in Jezus gelooft geldt dat hij of zij niet sterft ( want sterven is straf dragen) maar inslaapt om straks wakker te worden in de eeuwige heerlijkheid. De dood wordt een doorgang naar het eeuwige leven. Dat betekent voor ons dat de toekomst, een rijke toekomst is. Het Vaderhuis met zijn vele woningen. Dat is het uiteindelijke reisdoel van ieder die met God wandelt. Dat betekent niet dat het altijd gemakkelijk is in je leven. Zeker niet. Door perioden van eenzaamheid kan het stormen in je leven, maar je houvast ligt in Christus die je staande houdt. Hij geeft je een paraplu en een wandelstok en beschutting wanneer het nodig is. En je reisroute vind je in de Bijbel. Waar je vandaan komt, het verloren Paradijs, waar je heengaat, het nieuwe ongestoorde hemelleven. Ook waar je langs komt, zijn punten van houvast, het kruis, het open graf. Onze levenswandel is van iedereen verschillend door Gods Geest die ons wil leiden, maar deze vaste punten daar kan niemand omheen. Oriënteer je telkens weer opnieuw aan de lichtbakens en zoek je weg samen met de Weg.

Ds. Tjerk Bosscher

Diensten

Iedere zondagochtend start de dienst om 10:00 uur. U bent vanaf 09:30 uur welkom!

Adres

Kerkgebouw de Schutse
Schutstraat 147
7907 CD Hoogeveen