Optreden gospelkoor Rejoice

Tijdens de Kerstnachtdienst in 2010 verleende gospelkoor Rejoice haar medewerking aan de dienst.