Over...

... onze voorganger: als interim voorganger richt ik me o.a. op het voorgaan in diensten, het geven van bijbelstudie en bestuurlijke begeleiding.

Onze voorganger

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God. En … ik geloof in de kerk als groep mensen waarmee Jezus Christus wil optrekken en door wie Hij wil werken. Vooral deze laatste ‘geloofsbelijdenis’ is nogal gedurfd in deze tijd. Waar mensen zijn gaan ook dingen mis – ja, ook in de kerk. Waar mensen samen Jezus willen volgen wordt echter ook iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. Daarom ben ik voorganger. Omdat ik hou van God en van mensen. Meer is het niet (en minder ook niet..).

“Volg Mij”, zegt Jezus – voor mij zijn dat de kernwoorden van het Nieuwe Testament. Daarmee nodigt Hij aan het begin van het evangelie 12 mensen uit om Zijn discipel te zijn (Johannes 1:43) . Leerling zijn van Jezus is een leerweg. Datzelfde “Volg mij”herhaalt Jezus na Pasen, als Petrus een herkansing krijgt (Johannes 21:19) nadat hij een aantal dagen eerder Jezus verloochend had. Jezus Christus herstelt en vernieuwt. Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding geven mensen een nieuw leven. Een uitnodiging aan ons allen om discipel van Hem te worden. Dat was een persoonlijke ervaring op mijn achttiende. “Deze God wil ik danken en dienen”. Voor het volgen van Jezus is de gemeente een prachtige oefenplaats: om te leren, geloof in de praktijk te brengen, te oefenen en te groeien in wie je bent (met al je gaven). Zo wil ik graag samen met mensen optrekken in de kerk.

Sinds 1 januari 2018 ben ik op die manier parttime voorganger in de Schutse, nu voor 10 uur in de week. Dat doe ik in een tandem met Bathseba Luttjeboer, de pastoraal werker. Haar focus ligt op pastoraat en onderwijs. Ik richt mij meer op het voorgaan in diensten, het geven van bijbelstudie, bestuurlijke begeleiding en het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen. Dat laatste ligt ook een beetje in mijn werkaard: ik heb sinds 2013 als interim-voorganger in diverse baptistengemeenten gewerkt (Doetinchem Het Lichtpunt, Hengelo, Ontmoeting Arnhem-Zuid). Hierin combineer ik mijn achtergrond als bestuurskundige en theoloog. Bijna 20 jaar heb ik bij overheden als beleidsadviseur gewerkt, waarbij ik uit verlate roeping theologie ben gaan studeren en van 2008-2013 voorganger ben geweest in de Baptistengemeente Arnhem-Centrum. Naast het voorgangerschap heb ik een eigen bedrijf als spreker op uitvaarten (getijde119.nl). Om heel bewust mensen (en God) te dienen op een kwetsbaar markeermoment van het leven.

Omdat ik parttime in dienst ben en op afstand woon (nabij Arnhem), ben ik niet altijd aanwezig. Ik ben wel altijd bereikbaar via de email: voorganger@deschutse.net.

Jan-Martin Berghuis, interim-voorganger

X