Interim-voorganger Jan-Martin Berghuis

In de vacante periode vervult Jan-Martin de rol van interim voorganger binnen baptistengemeente de Schutse

Graag stel ik me aan u voor!

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God. En … ik geloof in de kerk als groep mensen waarmee Jezus Christus wil optrekken en door wie Hij wil werken. Vooral deze laatste ‘geloofsbelijdenis’ is nogal gedurfd in deze tijd. Waar mensen zijn gaan ook dingen mis – ja, ook in de kerk. Waar mensen samen Jezus willen volgen wordt echter ook iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. Daarom ben ik voorganger. Omdat ik hou van God en van mensen. Meer is het niet (en minder ook niet..).

 

“Volg Mij”, zegt Jezus – voor mij zijn dat de kernwoorden van het Nieuwe Testament. Daarmee nodigt Hij aan het begin van het evangelie 12 mensen uit om Zijn discipel te zijn (Johannes 1:43) . Leerling zijn van Jezus is een leerweg. Datzelfde   “Volg mij” herhaalt Jezus na Pasen, als Petrus een herkansing krijgt (Johannes 21:19) nadat hij een aantal dagen eerder Jezus verloochend had. Jezus Christus herstelt en vernieuwt. Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding geven mensen een nieuw leven. Een uitnodiging aan ons allen om discipel van Hem te worden. Dat was een persoonlijke ervaring op mijn achtiende. “Deze God wil ik danken en dienen”. Voor het volgen van Jezus is de gemeente een prachtige oefenplaats: om te leren, geloof in de praktijk te brengen, te oefenen en te groeien in wie je bent (met al je gaven). Zo wil ik graag samen met mensen optrekken in de kerk.

En daarom ben ik hier in Hoogeveen. Om dit mét de gemeente te doen in een periode van overbrugging. De gemeente zit tussen 2 voorgangers in. De vorige, ds. Tjerk Bosscher, werd beroepen in Noordbergum. Het pad naar een nieuwe voorganger gaan we samen banen. En ik help daarbij. Dat doe ik met wat ik in mijn ‘bagage’ heb: werk- en leerervaring in bestuur, theologie en geloof. Voordat ik uit verlate roeping theologie ging studeren aan de Christelijke Hogeschool Ede en het Baptistenseminarium (vanuit een “Volg mij”), ben ik bijna 20 jaar werkzaam geweest bij de overheid als bestuurskundige en jurist. Sinds 2008 werk ik als predikant in baptistengemeenten. Eerst fulltime (Arnhem-Centrum), later als interim-voorganger met een gerichte opdracht (Doetinchem Het Lichtpunt, Hengelo, Ontmoeting Arnhem-Zuid). En nu mag ik een tijdje met de Schutse optrekken (parttime) in prediking, toerusting en bestuur. Met als bijzondere opdracht begeleiding van het proces van het zoeken naar een nieuwe vaste voorganger.

Naast het voorgangerschap heb ik een eigen bedrijf als spreker op uitvaarten (getijde119.nl). Om heel bewust mensen (en God) te dienen op een kwetsbaar markeermoment van het leven.

Omdat ik als interim-voorganger 12 uur per week in dienst ben, ben ik niet altijd aanwezig. Ik ben wel altijd bereikbaar via de email: voorganger@deschutse.net.

Jan-Martin Berghuis, interim-voorganger