De Schutse springt...

... we gaan weer beginnen!

Wat gaan we doen? Wat gaan we meemaken?

 

In het seizoen 2018-2019 willen we in meer dan één opzicht een sprong maken. Een sprong voorwaarts, een sprong in het diepe? Met het beroepen van een nieuwe voorganger, in het versterken van de onderlinge verbinding én in de verdieping van ons geloof in Jezus Christus. Buiten de zondagse diensten staan er een aantal nieuwe activiteiten op de rol. In dit overzicht zetten we ze op een rij. Durf en doe mee en … spring!

Meer info: bij onze voorganger Jan-Martin Berghuis.

 • Bijbelstudie
  Lezen, leren, ontdekken, delen. Elke eerste donderdag van de maand, 19.30-21.00 uur. We lezen het bijbelboek Esther. Start: donderdag 6 september.
 • 20+ kring
  Samen-zijn en delen rondom een open bijbel & open leven. 1x per 6 weken, start: 18 september
 • Doopvoorlichting
  Meer willen weten over de doop? Vragen, antwoorden, delen, ontdekken. Wanneer: donderdag 27 september, 19.30 uur.
 • Alpha –cursus
  Kennismaking met het christelijk geloof via de interkerkelijke Alpha-cursus. Start op dinsdag 4 september.
 • Inspiratie-avonden
  Samen met de Baptistengemeente Beth-El zijn er 3 inspiratie-avonden rondom het het uitdragen en uitleven van je geloof: in de buurt, op je werk, in je familiekring. Wanneer: 1 en 29 november, en 13 december.
 • Verrassing (die verbindt & verheugt)!?
  Spontaan samen iets gaan zien, beleven of meemaken. Het verbindt je aan elkaar, je hebt samen plezier. Er staan een paar samenbindende verrassingen op stapel. Voor wie kan en wie wil – doorgaans in kleine groep.
 • Prayer Course
  Wil je een verrijking en verdieping van je gebedsleven. Uit de koker van de Alpha-cursus komt de Prayer Course. Met 6 inspirerende avonden over gebed. Met video, bespreking én het in de praktijk brengen (doen!). Start: 1e kwartaal 2019.
 • Kloosterdriedaagses
  Tijd voor God, tijd voor jezelf, tijd voor bezinning. Dàt is de uitdaging van 3 dagen stilteklooster. In het voorjaar van 2019 worden er 2 kloosterdriedaagses georganiseerd in Abdij Koningshoeven (www.koningshoeven.nl). De data zijn: 14-16 maart en 20-22 juni 2019. Voor De Schutse zijn telkens 5 plaatsen gereserveerd.
Noteer alvast in je agenda:
 • Zondag 2 september: Startzondag
 • Donderdag 6 september: start van de Bijbelstudie, elke 1e donderdag van de maand (nieuw)
 • Zondag 16 september: Open deurdienst met gospelkoor Rejoice
 • Zondag 23 september: Kerkproeverij – een creatieve kerkdienst, proeven aan kerk zijn
 • Zondag 4 november: feestelijke doopdienst
 • Zondag 14 oktober: Totaaldienst met en door Just4U