Agenda

Activiteiten en evenementen binnen de Schutse.

Agenda

Evenement details:

De Schutse door de week

Seizoen 2019-2020: Verlangen naar ontmoeting met Jezus

Het seizoen 2019-2020 staat in het teken van het jaarthema “Verlangen naar ontmoeting met Jezus”. Op zondag en doordeweeks gaan we daar handen en voeten aan geven. In het samen ontdekken van Jezus, het delen rondom dagelijks geloof ligt de verdieping van geloofsleven en de versterking van de onderlinge verbinding. Leer, lees, ontdek, ontmoet en deel! Daarvoor staan dit seizoen een aantal kringen en activiteiten op de rol.

Info & opgave bij: Jan-Martin Berghuis en Bathseba Luttjeboer.

 

30+ kring
Deze kring met dertigers komt om de 2 á 3 weken samen.
We hebben het verlangen om het geloof in Jezus Christus steeds meer handen en voeten te geven in het leven van alle dag. Dit kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig. Dit doen we aan de hand van de 5 G’s die we als spaken in een wiel gaan ontdekken: gebed, Gods Woord, gemeente-zijn, geven en getuigen.

Data & locatie: 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 18 november, 2 en 16 december, aanvang: 20.00 uur
Locatie: bij één van de kringleden thuis.
Info: Bathseba Luttjeboer

 

40+ kring
Op deze kring komen veertig- en vijftigers bij elkaar in huiselijke kring. Op donderdagavond 19 september om 18.30 uur doen we dit voor de eerste keer. Onder het genot van eten en drinken nemen we tijd om elkaar te ontmoeten en te brainstormen over hoe we in het nieuwe seizoen ons geloof en leven kunnen delen en verdiepen.

Data & locatie: 19 september, 3 en 17 en 31 oktober, 21 november, 19 december
Locatie: wordt nog bekend gemaakt.
Info & aanmelding: Bathseba Luttjeboer

 

Open huis kring
Deze kring is voor ouderen in de gemeente een plek om elkaar thuis te ontmoeten. Samen schatgraven we in de Bijbel. We delen hoe het gelezene ons aanspreekt, soms ook tegenspreekt, bemoedigt en vertroost. Zo leren we van elkaar. Ook bidden we samen voor en met elkaar.

Data & locatie: elke 3e dinsdag van de maand, aanvang 15.00 uur
Locatie: bij één van de kringleden thuis
Info: Bert Spreeuwers

 

Lucas kring
Wat vorig seizoen de bijbelstudieavond was is voor het seizoen 2019-2020 omgevormd tot een huiskring die tweewekelijks samen gaat komen. Open bijbel en open leven worden met elkaar in gesprek gebracht. Stap voor stap lezen, bestuderen en bespreken we het evangelie van Lucas een heel jaar door. Je gaat de rode draden van Jezus’ bediening zien (én je eigen leven met Hem).

Data & locatie: elke 1e en 3e donderdag van de maand: 19 september, 3 en 17 oktober, 7 en 21 november, 5 en 12 december van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: de Schutse:
Info: Jan-Martin Berghuis

 

Prayer Course
Behoefte aan verdieping en verfrissing van je gebed? Samen leren met anderen die er ook naar verlangen om hun gebedsleven een nieuwe impuls te geven? In de Prayer Course komen, aan de hand van het Onze Vader, diverse aspecten van het gebed aan de orde. Aanbidding, hoe versta je Gods stem, wat betekent het onbeantwoord gebed, samen bidden, volharden en loslaten en nog veel meer… Met ondersteuning van videomateriaal, een open bijbel, delen met elkaar, praktische tips en gespreksleiding gaan we samen het gebed (her)ontdekken!

Data en locatie: 6 dinsdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur, op: 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 december
Info & aanmelding bij: Jan-Martin Berghuis

 

Concert & boekbespreking ‘Eindelijk thuis’
Behoefte aan verdieping en verfrissing van je gebed? Samen leren met anderen die er ook naar verlangen om hun gebedsleven een nieuwe impuls te geven? In de Prayer Course komen, aan de hand van het Onze Vader, diverse aspecten van het gebed aan de orde. Aanbidding, hoe versta je Gods stem, wat betekent het onbeantwoord gebed, samen bidden, volharden en loslaten en nog veel meer… Met ondersteuning van videomateriaal, een open bijbel, delen met elkaar, praktische tips en gespreksleiding gaan we samen het gebed (her)ontdekken!

Data en locatie: 6 dinsdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur, op: 24 september, 8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 december
Info & aanmelding bij: Jan-Martin Berghuis

 

Twee kloosterretraites, waarvan eentje voor jeugd!
In het voorjaar van 2020 worden er 2 kloosterdriedaagses in Abdij Koningshoeven (www.koningshoeven.nl) georganiseerd onder begeleiding van Jan-Martin & Els Berghuis. Donderdag 18 t/m zaterdag 20 juni. Kosten: ca. €135 p.p. Nieuw is een speciale jeugdretraite voor 14-19 jarigen van vrijdagavond 20 t/m zondag 22 maart: een kennismakend kijkje in het klooster, meewerken met de monniken, een eerlijk gesprek met een monnik, hun diensten bijwonen. Een bijzondere belevenis! Kosten: ca. €50.

Info & opgave bij: Jan-Martin Berghuis