Dingen loslaten…. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar loslaten is niet mijn sterkste kant. Je raakt gewent aan hoe het is. Het voelt vertrouwt. Het vertrouwde houd je het liefst vast. Ons huis is onlangs verkocht. We hebben er graag gewoond en ik moet echt wennen aan het idee dat dit ons stekkie niet meer is na de zomer. Hier hebben we natuurlijk zelf voor gekozen. Maar wat als je dingen moet loslaten, waar je niet voor gekozen hebt. We leven in een vreemde tijd. Veel dingen die zeker leken, je gezondheid, het werk wat je doet, het bezoek waar je op kon rekenen, noem maar op, blijken geen vanzelfsprekendheden te zijn. De vraag is, in hoeverre wij de dingen in het leven eigenlijk kunnen vasthouden. Ten diepste weten we dat dit niet kan. Door één enkel virus worden we daar allemaal knetterhard mee geconfronteerd.

Dingen loslaten…. Hierover kreeg ik afgelopen zomer een les op het strand. Ik zag een vader vliegeren met zijn zoon. Zoonlief zat prinsheerlijk bij vader op schoot. Vader hield de vlieger vast en zorgde ervoor dat het in de lucht bleef. En het zoontje? Hij hield ook de touwen vast en genoot met volle teugen. Wat een mooi plaatje was dat. De zoon dacht vast dat hij de touwtjes in handen had, maar als het er echt op aan kwam en de wind kreeg de vlieger te pakken dan was het vader die de vlieger in de lucht hield. Hij had de regie.

Lijken wij niet op dat manneke? We denken dat we het leven in handen hebben als het ons voor de wind gaat. Wanneer de storm opsteekt dan blijkt pas wie daadwerkelijk de touwtjes in handen heeft.

De profeet Habakuk schreef hierover het volgende:

Misschien zijn er straks geen vijgen meer,
misschien geen olijven of druiven.
Misschien mislukt de graanoogst,
of gaan de schapen dood, of de koeien.
Toch zal ik dan juichen van blijdschap.
Want ik weet dat de Heer mij redt!
De Heer is God, hij geeft mij kracht.
Hij redt me als er gevaar dreigt,
hij helpt me als ik in nood ben.’

Habakuk 3: 17-19 (BGT)

God is onze Vader. Hij heeft de touwtjes in handen. HIJ heeft de controle. Dit betekent niet dat we in ons leven ontkomen aan lijden en zelfs niet aan de dood, maar God redt ons door alles heen.

Dingen loslaten…..Durf jij het aan met God? Mag Hij de touwtjes van jouw leven in handen nemen?

Ds. Erik van Duyl

Voorganger de Schutse