De meeste dromen mag je bij het wakker worden weer snel vergeten, maar soms is het een goede aanzet om er de volgende ochtend mee aan de slag te gaan. Zo mag dit ook gelden voor mijn droom over gemeente ‘de Schutse’. In gedachten zie ik een markant gebouw dat een relevante rol speelt in de samenleving. Een plek waar mensen samenkomen. Waar de ene mens voor geloofsopbouw komt, en waar de ander mag genieten van mooie muziek of een geheiligd moment uit het ‘gewone’ leven, denkend aan een bruiloft of het afscheid nemen van een dierbare. Voor mijn ogen zie ik een gebouw waar vele mensen een goede ervaring mogen beleven en gaan delen dat het een huis van de Heer is. Niet alleen een markant gebouw met de status van een voormalig synagoge, maar een relevante plek van ontmoeting.

Het is mijn verlangen dat we als gemeente in woord en daad ons geloof in Jezus Christus uitleven en dat er vanuit de gemeente een goede vibe mag rondgaan in Hoogeveen en omliggende dorpen. Hierbij mogen we aansluiten bij de boodschap van de Heer. Hij zelf heeft de toon gezet. Dit was wat de Heer zei: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ (Marcus 1:15). Jezus wees de mensen op de urgentie van Gods plan met deze wereld. En dat God een plan voor de wereld heeft, mag goed nieuws heten. Immers; met alle oorlogen en de vele vluchtelingen, met de klimaatcrisis en de armoede, zou je als mens de moed kunnen verliezen op een goede afloop. Heel begrijpelijk, maar toch niet nodig. De Heer heeft immers beloofd dat het tot een goed einde zal komen. Waar dictators strijden om de macht, verkondigt Jezus dat het Koninkrijk van God nabij is. Dit Koninkrijk staat voor liefde, vrede en gerechtigheid. Daarmee deed de Heer geen oproep om je te verdiepen in allerlei toekomstvisioenen, maar om de eigen levenswandel te zuiveren en er op te vertrouwen dat de Heer nog altijd nabij is. En dit geldt dan ook voor jou en mij. Gaandeweg neemt Jezus mensen mee op de ontdekkingsreis naar hoe we volgens Gods wil kunnen leven. Het gaat met vallen en opstaan. Uiteindelijk mochten de volgelingen ontdekken dat de genade van God een onmisbare schakel is. En die genade wordt ons aangereikt door Jezus zelf.

Jezus Christus is de koning van dit rijk in wording. Het is mijn wens om elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde, en om mensen in onze leefomgeving mee te nemen in onze ontdekkingsreis, opdat nog velen evenzo betrokken raken op dit plan van de Heer. Ik zie een proces voor ogen van toewijding (door aanbidding + dienstbetoon), van een samen ontdekken van Gods wereld (het leven in liefde, vrede en gerechtigheid), tot het zichtbaar maken van het geloof dat ons drijft, opdat meer mensen de Heer gaan ontmoeten, besluiten Hem te volgen en zich vervolgens evenzo gaan toewijden aan Hem.

Naar ik hoop word je enthousiast voor mijn droom. Doe mee; dan gaan we samen aan de slag onder het motto: ‘Ontdek Gods Koninkrijk, ontmoet de Koning!’

Ds. Erik van Duyl

Voorganger de Schutse