Zij zijn bij elkaar gekomen en hebben zichzelf ingesloten. Nu zitten ze daar. ‘Heb je de grote deur echt goed vergrendeld?’ vraagt één van hen aan een medediscipel. ‘Moeten we die deur niet extra barricaderen, de tafel ervoor schuiven zodat…? ‘Houd je mond’ , valt een derde tegen hem uit. ‘Jullie zitten elkaar op te jutten en alleen maar nog banger te maken. We kunnen niets anders meer doen dan afwachten. De deuren zijn zo goed mogelijk vergrendeld, daar valt niets aan te verbeteren.’

Het wordt stil, iedereen zwijgt. Dan meldt zich opnieuw iemand. ‘Zou het niet beter zijn geweest als wij Jeruzalem hadden verlaten? We waren op het land misschien veiliger geweest…….’ ‘Houdt op met dat zinloze gepraat,’ valt iemand uit. ‘Jullie ‘hadden we maar’s’ en ‘hoe zou het zijn geweest als…..’ brengt ons geen steek verder.’
Opeens is Hij daar – de opgestane Heer in hun midden. Niets kan Hem tegenhouden, geen graf, geen mensen, geen vergrendelde deuren, geen angst of vertwijfeling. Zij, zijn discipelen, hebben zich teruggetrokken. Hij de Zoon van God, zoekt hen op en begroet hen. Met drie woorden: ’Vrede zij u!’.

De discipelen trokken zich terug. Bang voor de menigte die hen, net als hun Meester, ter dood zou willen brengen. Ook wij trekken ons terug in huis, of blijven in ieder geval op 1,5 meter afstand van elkaar uit angst om ziek te worden door het corona virus.

Jezus zoekt de discipelen op. Hij zoekt ook ons op en zegt vandaag tegen ons: ’Vrede zij u!’ Zijn shalom is een veilig omhulsel, vaste grond onder onze voeten, een dak boven ons hoofd. Hij is een schuilplaats, een thuis voor een onrustig hart.

Zondag ga ik het hebben over de vrucht van de Geest, over een deel van die vrucht: vrede. Samen mogen we leren wat die vrede van God inhoudt. Leren is niet alleen iets weten over. Leren is je iets eigen maken. Leren verandert je. De vrede van God maakt het verschil in je leven. Je kan je het op verschillende manieren eigen maken. Ik geef hier alvast een viertal Bijbelteksten waarin God beloften over zijn vrede geeft: Jesaja 53:5, Psalm 119:165, Johannes 14:27, Filippenzen 4:4-7. Wat je met deze teksten kunt doen, hoor je zondag.

We mogen zondag de vrede van God ook proeven in de vorm van brood en wijn.

Thuis kun je op 2 manieren het Avondmaal meevieren:

  • Je kunt kijken en gelovig deelnemen. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar.
  • Je viert het Avondmaal thuis mee. Zorg dat ‘brood en beker’ klaar staan om mee te vieren. In de beker kan wijn of druivensap.
Ds. Erik van Duyl

Voorganger de Schutse