De vakantietijd is weer voorbij. Sommigen zijn op vakantie geweest. Velen van ons zijn thuisgebleven. Hoe mooi het ook kan zijn om even weg te gaan, het is goed om weer thuis te komen. Hoe belangrijk is het toch om een thuis te hebben. Denk maar aan al die vluchtelingen over de hele wereld die bed, bad en brood moeten missen. Thuis……………… Maar wat is dat eigenlijk thuis?

Ik heb in mijn boekenkast het boekje ‘Zwerfster voor God’ staan. Een eenvoudig geschreven verzameling van korte verhalen van Corrie ten Boom. Stuk voor stuk getuigen de verhalen van een gewoon mens die wandelde met een buitengewone God. Na haar tijd van gevangenschap in een Duits concentratiekamp is Corrie de wereld over gereisd om het goede nieuws van het evangelie te brengen naar zoveel mogelijk landen. Ze schrijft:

“Ik ben vaak afhankelijk van de gastvrijheid van christenen. Gods kinderen zetten de deur van hun huis altijd voor me open en vaak als ik mijn hoofd neerleg op een vreemd kussen dat gezegend is door de liefde van mijn vrienden, besef ik dat ik iets van een beloning ervaar voor de open deuren en harten in de Beje (dat staat voor de Barteljorisstraat, waar haar ouderlijk huis altijd openstond voor gasten en vreemdelingen). In de hemel zal alles volmaakt zijn, maar ik geniet hier op aarde al van een ‘huis met vele woningen’.”

Corrie ten Boom zwierf over de aarde en was overal thuis waar mensen haar een bed en daarmee hun liefde aanboden.  Ze was altijd ‘thuis’, omdat God overal bij haar was. Ze ervaarde dit aan den lijve in de liefdevolle zorg van de mensen die ze wereldwijd ontmoette. Daar waar ze kinderen van God ontmoette, ontmoette ze Jezus die door hen haar liefde gaven.

Waar staat jouw huis? Is dat de plek waar je werkelijk thuis bent? Is jouw thuis een punt op de kaart, via internet te bekijken met Street View op Google Maps? Of ben jij net als Corrie thuis bij een Persoon, bij God. Iemand die altijd bij je is en overal met je meegaat? Eén van de namen van God is Jehova Shammah, de Alomtegenwoordige. Wat is het heerlijk dat waar we ook zijn, we ons thuis mogen weten door Zijn aanwezigheid.

God verlangt er naar om bij jou thuis te zijn. Door zijn aanwezigheid mag jij ook voor anderen een thuis zijn. Het jaarthema komend seizoen is verlangen naar een ontmoeting met Jezus.  Wat is er mooier om samen als gemeente een (t)huis van God  te zijn en anderen uit te nodigen om bij ons Jezus te ontmoeten.

Ds. Bathseba Luttjeboer

Pastoraal werker van de Schutse

X