Doopdienst

Openlucht doopdienst van Romke in recreatieplas Schoonhoven

Openlucht doopdienst

Romke wilde zich graag laten dopen in de natuur op een herfstdag in oktober. Gelukkig liet het weer het toe, zij het dat het kil was die ochtend. Bijna de gehele gemeente was aanwezig en beleefde een mooie en indrukwekkende dienst mee op het strand van recreatieplas Schoonhoven, waar ds. Erik van Duyl Romke in het frisse water onderdompelde.

Lees hieronder hoe Romke de doopplechtigheid heeft beleefd.

“1 oktober hebben we met z’n allen kunnen genieten van een mooie dienst in de buitenlucht. Het was nog even spannend of het droog zou blijven, maar dat kwam gelukkig allemaal goed. Onder begeleiding van een voltallige band en aanwezigheid van de gemeente, vrienden en familie werd Melle opgedragen en mocht ik mij laten dopen.

Een bijzondere gebeurtenis om mij te laten dopen en Melle op te dragen in één dienst. Ik heb de dienst, het opdragen en het dopen als heel bijzonder en mooi ervaren. Het feit dat het buiten kon, in de mooie natuur en in de aanwezigheid van zoveel gemeenteleden vond ik heel waardevol.

Wat een kostbaar geschenk om te weten dat je elke dag weer opnieuw met Jezus mag opstaan en weer opnieuw mag beginnen met en door hem.

Dank aan iedereen die op wat voor manier de dienst heeft mogelijk gemaakt.”

~ Romke