de Schutse, bestaat 25 jaar!

Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.
Psalm 91 vers 9

Niet alleen op zondag

Een gemeente bestaat niet alleen op zondag en geloven doe je niet alleen en ook niet alleen maar in de kerk. Daarom zijn er veel activiteiten op doordeweekse dagen, zodat er mogelijkheden zijn om elkaar beter te leren kennen, en uit de bijbel en van elkaar te leren.

Wat is Baptisme?

Wat en wie zijn baptisten? Heel kort door de bocht: baptisten zijn christenen, die Jezus aanvaarden als de weg naar verlossing en dit belijden door de (volwassen) doop. Maar wat drijft die baptisten nou? Wat is de achtergrond van baptisten, waarom denken ze zo?

Muziek in de Schutse

Muziek vormt een belangrijke uitingsvorm binnen de Schutse. Samenzang neemt een belangrijk plaats in binnen de diensten op de zondagochtend.

de Schutse 25 jaar!

Programma jubileum week:

  • zondag 24 maart 10:00 uur : dankdienst en inzegening ds. Bathseba Luttjeboer als pastoraal medewerkster
  • dinsdag 26 maart 19:30 uur: mini concert Rejoice
  • donderdag 28 maart 19:30 uur: mini concert New Way
  • vrijdag 29 maart 19:30 uur: gezellige avond met ontmoeting, een quiz, muziek en een verloting
  • zondag 31 maart 10:00 uur: feestelijke dienst voor jong en oud

Dit zijn wij

De Schutse is een geloofsgemeenschap met een ontspannen en informele sfeer. De onderlinge band tussen de leden en vrienden is belangrijk en geïnspireerd op de liefde voor God, de naaste en jezelf.

Baptisme

Wat en wie zijn baptisten? Heel kort door de bocht: baptisten zijn christenen, die Jezus aanvaarden als de weg naar verlossing en dit belijden door de (volwassen) doop.

Voel je welkom!

Wij zijn geen kerk met perfecte mensen. Iedereen is welkom (zelfs als je perfect bent). Daarom willen we u ook graag leren kennen. Wilt u weten wie wij zijn? Kom eens langs of neem eens contact met ons op.

Diensten

Evenement details:

Meer diensten.

Agenda

Meer activiteiten.