Christianen

Christianen

En het geschiedde … dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden. Handelingen 11:26b (NBG) ‘En dat noemt zich nu christen!’ Ongetwijfeld heb je wel eens een gesprek met iemand gehad die dat zei. Misschien heb je het zelf ook wel eens...